Công Việc Vì Cộng Đồng

Bởi vì chúng tôi quan tâm đến các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động, hiểu được khả năng cũng như chuyên môn về truyền thông của mình, nhằm tạo sức ảnh hưởng tích cực đến xã hội, The Color Club luôn sẵn sàng lắng nghe các đề xuất hoặc các công việc vì cộng đồng. Dưới đây là một số ví dụ gần đây:

Quỹ Pattaya của Đan Mạch

Quỹ Pattaya Đan Mạch được thành lập vào năm 2003 nhằm mục đích chống lại nạn mại dâm trẻ em và giúp đỡ các nạn nhân ở thành phố Pattaya của Thái Lan. Quỹ Pattaya Đan Mạch đã kêu gọi sự giúp đỡ của The Color Club giúp họ liên lạc với các bên liên quan khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị dụ dỗ vào con đường mua bán mại dâm bởi những kẻ lừa đảo vô đạo đức.

The Color Club giúp họ bằng cách thiết kế Bản tin cho Quỹ Pattaya Đan Mạch, thường xuyên được gửi đi cho các độc giả ở Đan Mạch. The Color Club rất vui với công việc đại diện cho Quỹ Pattaya Đan Mạch và sẽ tiếp tục đóng góp bất cứ khi nào có thể.