Nannasgade 28, 2200 Copenhagen N, København, Denmark

+45 7020 4494  –  info@colorclub.dk

Bản đồ

Bo Christiansen

Sản Xuất Đa Truyền Thông

Kristian Danker 

Chuyên Viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Kỹ Thuật Số

Martin Moos

Giám Đốc Điều Hành

Morten Hagstrøm

Chuyên viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Kĩ Thuật Số

Per Rasmussen

Chuyên Viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Kỹ Thuật Số

Peter Marquardt

Giám Đốc Quản Lý Khách Hàng

Rene Larsen

Chuyên Viên Hình Ảnh và Scanning

Rune Rasmussen

Chuyên Viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Kỹ Thuật Số

Tenna Schou

Biên Tập Viên và Hoạ Sĩ Hiệu Ứng Kỹ Xảo

Tom Nørbæk

Chuyên Viên Hình Ảnh và Sản Xuất

Anita Ustrup

Quản Lý Studio

Copenhagen
Malmö
Saigon
Singapore
Phnom Penh