Nannasgade 28, 2200 Copenhagen N, København, Denmark

+45 7020 4494  –  info@colorclub.dk

Bản đồ

Martin Moos

Giám Đốc Điều Hành

Peter Marquardt

Giám Đốc Quản Lý Khách Hàng

Bo Christiansen

Sản Xuất Đa Truyền Thông

Tenna Schou

Biên Tập Viên và Hoạ Sĩ Hiệu Ứng Kỹ Xảo

Morten Hagstrøm

Chuyên viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Kĩ Thuật Số

Rune Rasmussen

Chuyên Viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Kỹ Thuật Số

Rene Larsen

Chuyên Viên Hình Ảnh và Scanning

Tom Nørbæk

Chuyên Viên Hình Ảnh và Sản Xuất

Kristian Danker 

Chuyên Viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Kỹ Thuật Số

Per Rasmussen

Chuyên Viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh Kỹ Thuật Số

Copenhagen
Malmö
Saigon
Phnom Penh
Singapore