Đào Tạo Về Sự Bền Vững và Trách Nhiệm Của Doanh Nghiệp

Trong những năm tới, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức to lớn về xã hội, khí hậu và kinh tế. Trong những năm gần đây, dân số Việt Nam đang bùng nổ với gần 100 triệu người và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lên trong khi những vấn đề chính như đói nghèo và sự chênh lệch thu nhập vẫn cần phải vượt qua. Về mặt môi trường, vẫn còn những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao và ảnh hưởng của nó đến những vùng đất thấp và đông dân cư của Việt Nam cũng như các mối nguy hại về ô nhiễm không khí, đất và sông.

Với sự trợ giúp của Peter Cameron, chuyên gia tư vấn truyền thông cho các tập đoàn đến từ Anh, chúng tôi đã phát triển một chương trình thảo luận ngắn để giới thiệu chung về tính bền vững, trách nhiệm của doanh nghiệp và tại sao nó lại quan trọng đối với tương lai của Việt Nam và The Color Club.

Sự chia sẻ này đã đem đến cho nhân viên của chúng tôi một cái nhìn khái quát về những rủi ro về xã hội, kinh tế và môi trường đang đe dọa hành tinh, vì sao Trách nhiệm Của Doanh nghiệp lại có tầm quan trọng sống còn đối với việc kinh doanh và việc áp dụng các biện pháp tốt nhất trong ngành truyền thông.

Những cuộc chia sẻ trên là một phần gắn liền với việc đào tạo tại TCC.