Dấu Chân Đan Mạch 2015

Dấu Chân Đan Mạch là sự kiện được Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm 2015, nhằm mục đích tập hợp các doanh nghiệp Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam, để tăng cường nhận thức về các vấn đề môi trường ở trẻ nhỏ và cha mẹ thông qua việc gắn kết họ với những hoạt động vui vẻ và lý thú.

Sau khi nhận được lời mời giúp đỡ của Đại sứ quán, The Color Club không chỉ tham gia vào việc thiết kế, sản xuất sự kiện và các tài liệu liên quan cho chương trình, 20 nhân viên của công ty cũng đến để hỗ trợ các hoạt động khác nhau trong ngày sự kiện diễn ra. Một trong những đóng góp chính của chúng tôi, mà chúng tôi rất tự hào, là việc thiết kế và sản xuất 80 cuốn sách đặc biệt cho sự kiện này; ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thiết kế cho các phông nền của sự kiện, biểu tượng logo và các tài liệu khác. Sự kiện này là một thành công lớn.