31 Th7 Nhân viên VFX (Chỉnh xử lý tách lớp)

The Color Club đang tìm kiếm 3 – 4 nhân viên chỉnh xử lý tách lớp để tham gia vào đội ngũ đa văn hóa, đa sắc màu của chúng tôi và bạn sẽ làm việc hàng ngày với các chuyên gia về CGI. Bạn sẽ được huấn luyện và hướng dẫn tận tình bởi các chuyên gia CGI để phát triển tài năng và kỹ năng chuyên môn ở mức cao nhất.

Xem Thêm