Jack & Jones Magazine

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Motor Agency   THƯƠNG HIỆU
Jack & Jones   Chủ Thương Hiệu
Bestseller   Nhiếp Ảnh Gia

  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Hoàn thiện sản phẩm
Thiết kế đồ họa
Chỉnh sửa hình ảnh
Tạp chí và Catalogues
Dàn trang
 
THỂ LOẠI
In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh, Thiết kế đồ họa