Agromek

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Liquidminds   THƯƠNG HIỆU
Agromek   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
In ấn, 3D – CGI, Chỉnh sửa hình ảnh