Bien Hoa Sugar packaging

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Bien Hoa Sugar Join Stock Company   Nhiếp Ảnh Gia
Guy Gonyea
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Phát triển
Thiết kế đồ họa
Minh họa sản phẩm
Chỉnh sửa hình ảnh
Dàn trang
 
THỂ LOẠI
Đồ ăn & Thức uống, Sản xuất, In ấn, Sản phẩm, Chỉnh sửa hình ảnh, Thiết kế đồ họa