BMW Recolored

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Entry Communication   THƯƠNG HIỆU
BMW   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Máy móc, In ấn, Đặc biệt - Trước & Sau, Chỉnh sửa hình ảnh