Byens Net

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Mind Movers   THƯƠNG HIỆU
Byens Net   DỊCH VỤ
Dựng bố cục phim ảnh
Vẽ minh họa
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
In ấn, 3D – CGI, Chỉnh sửa hình ảnh