Carlsberg Learjet

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Adtomic   THƯƠNG HIỆU
Carlsberg   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 

DESCRIPTION
3D boat composite in 2D image

 
THỂ LOẠI
In ấn, 3D – CGI, Chỉnh sửa hình ảnh