Celadon City branding

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Gamuda Land & Sacomreal   DỊCH VỤ
Bộ nhận dạng thương hiệu
Phát triển
Hoàn thiện sản phẩm
Thiết kế đồ họa
Dàn trang
 
THỂ LOẠI
Kiến trúc & Bất động sản, In ấn, Thiết kế đồ họa