Centaurus

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Blue Business   THƯƠNG HIỆU
FLSmidth   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh