CGI boats

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Raffinaderiet   THƯƠNG HIỆU
The Danish Ministry of Environment   Nhiếp Ảnh Gia
Andrea Da Gasso
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
In ấn, 3D – CGI  
 

Các Dự Án Liên Quan