Chr. Hansen foods

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Chr. Hansen   DỊCH VỤ
Bộ nhận dạng thương hiệu
Xử lý màu
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Đồ ăn & Thức uống, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh