Christina Ricci

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
VS. Magazine   Nhiếp Ảnh Gia
Kayt Jones
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
Tạp chí và Catalogues
 
THỂ LOẠI
Người nổi tiếng, Biên tập, Con người, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh