Coca Cola line up

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Envision   THƯƠNG HIỆU
Coca Cola   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Đồ ăn & Thức uống, In ấn, Sản phẩm, Chỉnh sửa hình ảnh