Danish National Team Ads

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Danske Bank Kommunikation   THƯƠNG HIỆU
Danske Bank   Nhiếp Ảnh Gia
Christian Gravesen
  DỊCH VỤ
Color grading
Compositing
Retouching
 
THỂ LOẠI
Ngân hàng & Tài chính, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh