Danish National Team Before & after

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Danske Bank Kommunikation   THƯƠNG HIỆU
Danske Bank   Nhiếp Ảnh Gia
Henrik Sørensen
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Hoàn thiện sản phẩm
Đồ họa chuyển động
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Đặc biệt - Trước & Sau