DANSK Magazine

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Ulrik Boel Bentzen   THƯƠNG HIỆU
Dansk Magazine   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
 
THỂ LOẠI
Biên tập, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh