Danske Bank Iphone Campaign

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Danske Bank Kommunikation   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Ngân hàng & Tài chính, In ấn, Sản phẩm, Chỉnh sửa hình ảnh