Danske Bank MobilePay

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Danske Bank Kommunikation   THƯƠNG HIỆU
Danske Bank   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng hậu kỳ
Đồ họa chuyển động
Minh họa sản phẩm
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Ngân hàng & Tài chính, Chuyển động, 3D – CGI, Đồ họa chuyển động