DPA CGI Headset Microphone

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
DPA Microphones   Nhiếp Ảnh Gia

  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Minh họa sản phẩm
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Sản phẩm, 3D – CGI, Chỉnh sửa hình ảnh