DPA Musicians

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
DPA Microphones   Nhiếp Ảnh Gia
Jesper Jørgen
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Con người, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh