Ferragamo

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Meri Media   THƯƠNG HIỆU
Ferragamo   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, In ấn, Sản phẩm, Chỉnh sửa hình ảnh