Grundfos

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Kunde & Co   THƯƠNG HIỆU
Grundfoss   Nhiếp Ảnh Gia
Andreas Sjodin
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 

DISCRIPTION
Model used in different ads and brochure materiel.

 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Sản xuất, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh