H&M Campaign

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
H&M   Chủ Thương Hiệu
H&M   Nhiếp Ảnh Gia
Hasse Nielsen
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Biên tập, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh