Harpers Bazaar China

THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhiếp Ảnh Gia
Jens Stolze
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Biên tập, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh