Heart campaign

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Sunrise   THƯƠNG HIỆU
Hjerteforeningen   Nhiếp Ảnh Gia
Elona Sjøgren
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Người nổi tiếng, Biên tập, Con người, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh