Henrik Lundqvist

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Mr Porter   Nhiếp Ảnh Gia
Hasse Nielsen
  DỊCH VỤ
Color grading
Retouching
 
THỂ LOẠI
Celebrities, People, Print, Digital Imaging