Hogh Coop Split

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Co + Høgh   THƯƠNG HIỆU
Coop   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Vẽ minh họa
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh