Jack & Jones China Autumn

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Jack & Jones   Chủ Thương Hiệu
Bestseller   Nhiếp Ảnh Gia
Andrew Grant-Christensen
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng hậu kỳ
Đồ họa chuyển động
 
THỂ LOẠI
Thời trang, Chuyển động, Đồ họa chuyển động