Jack & Jones Spring

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Motor Agency   THƯƠNG HIỆU
Jack & Jones China   Chủ Thương Hiệu
Bestseller   Nhiếp Ảnh Gia
Kenneth Willardt
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
Tạp chí và Catalogues
Dàn trang
 
THỂ LOẠI
Thời trang, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh