Jørgen Leth

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
S magazine   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Người nổi tiếng, Biên tập, Con người, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh