Landis Gyr

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Kunde & Co   THƯƠNG HIỆU
Landis + Gyr   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, In ấn, 3D – CGI, Chỉnh sửa hình ảnh