Lei Cosmetic

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Lei   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Hoàn thiện sản phẩm
Thiết kế đồ họa
Minh họa sản phẩm
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Làm đẹp, Chăm sóc sức khỏe, Sản xuất, In ấn, Sản phẩm, 3D – CGI, Thiết kế đồ họa