Lily Cole by Paolo Ventura

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
VS. Magazine   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Người nổi tiếng, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh