Malmo Hogskola

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Eight Communication, Malmö   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
In ấn, 3D – CGI, Chỉnh sửa hình ảnh