Milla Jovovich

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
VS. Magazine   Nhiếp Ảnh Gia
Eric Guillemain
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Người nổi tiếng, Biên tập, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh