MINI Clubman

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Entry Copenhagen   THƯƠNG HIỆU
BMW   Chủ Thương Hiệu
MINI Clubman   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Máy móc, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh