Mini Family

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Entry Copenhagen   THƯƠNG HIỆU
Mini   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Máy móc, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh