Multi-Wing

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Multi-Wing   DỊCH VỤ
Hoạt họa
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Dựng hậu kỳ
Hoàn thiện sản phẩm
Vẽ minh họa
Đồ họa chuyển động
Minh họa sản phẩm
Vẽ bảng phân cảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, Sản xuất, Chuyển động, Đồ họa chuyển động