NovoZymes CGI Car Posters

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Novozymes   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Tiền in ấn
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
In ấn, 3D – CGI, Chỉnh sửa hình ảnh