Omega Lifetime Winter Olympics

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Omega   Nhiếp Ảnh Gia
Anders Overgaard
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh