Politiken

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
McCann   THƯƠNG HIỆU
Politiken   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Con người, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh