Rags to Riches

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
VS. Magazine   Nhiếp Ảnh Gia
Hector Perez
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
 
THỂ LOẠI
Biên tập, Thời trang, Chuyển động, Đồ họa chuyển động  
Miêu tả

Directed by Ellen Von Unwerth