Region Nordjylland

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
Region Nordjylland   DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Minh họa sản phẩm
 
THỂ LOẠI
Chăm sóc sức khỏe, In ấn, 3D – CGI