Sennheiser

THÔNG TIN DỰ ÁN
CÔNG TY QUẢNG CÁO
Sennheiser Marketing   THƯƠNG HIỆU
Sennheiser   Nhiếp Ảnh Gia
Philip Elberling
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Chỉnh sửa hình ảnh
 
THỂ LOẠI
Quảng cáo, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh