Stenberg Portraits

THÔNG TIN DỰ ÁN
Nhiếp Ảnh Gia
Henrik Stenberg
  DỊCH VỤ
Xử lý màu
 

SERVICES
Color grading
Digital Imaging
Retouching

KEYWORDS
Celebraties
Photo Realistic
Portrait
Post Production

 
THỂ LOẠI
Con người, In ấn, Chỉnh sửa hình ảnh