Thao Dien Pearl TVC

THÔNG TIN DỰ ÁN
THƯƠNG HIỆU
SSG Group   DỊCH VỤ
Hoạt hình
Hình ảnh kiến trúc
Xử lý màu
Dựng bố cục phim ảnh
Đồ họa chuyển động
 
THỂ LOẠI
Kiến trúc & Bất động sản, Chuyển động, 3D – CGI, Đồ họa chuyển động